Change cookie preferencesOne of the world's leading companies
in process and conveyor belting...

Back to Splash Page

Bandnormer som höjs i livsmedelsbranschen

Ammeraal Beltech har haft ett nära samarbete med bageri- och konfektionsindustrin under en längre tid och använder sina erfarenheter till att kontinuerligt skapa förbättrade bandlösningar.

 

Nu har ett nytt livsmedelsband i Premium-sortimentet lagts till den högt ansedda Ropanyl-serien: ultra-flexibelt, krympfritt och med mycket god franselimineringsfunktion och utmärkta egenskaper för att ge svar i många situationer.

 

Det nya Premium-sortimentet erbjuder alla de klassiska fördelarna med den befintliga Ropanyl-bandsserien och mera – det kan bidra till att minska system- och underhållskostnader, samtidigt som det ökar produktivitetenoch livsmedelssäkerheten samt bevarar livsmedelskvaliteten.

 

Premium-fördelen ger ökad effektivitet och produktivitet

 

Transport utgör hjärtat av affärsverksamheten– med Premium-fördelen blir systemdriften mycket smidigare, effektivare, mer produktiv och ekonomisk.

 

Flexibilitet – minskad spänning och töjning genom transportsystemet reducerar kostnaderna för strömförbrukning, bandbyte och underhåll.
 
Hållbarhet – franselimineringstekniken innebär att Premium-band är starkare, körs längre och leder till ännu bättre livsmedelshygien genom minskad franskontamination.

 

Krympfri – Premium-banddesignen minskar risken för krympning och bevarar optimal spårning, även under de mest krävande villkoren för livsmedelsproduktion.

 

Non-stick – Premium-antibakteriell, matt yta, som gör att maten aldrig bränner vid, inte ens under de mest krävande förhållanden. Ren och extra mjuk yta skyddar maten och produktkvaliteten.

 

Ammeraal Beltechs nya Premium-sortiment av Ropanyl-band uppfyller eller överskrider de strikta hygienkraven i livsmedelsbranschen.
 

För mer information, klicka här
 

 

 

New Premium Range of

Ropanyl Belts

 

 
Downloads

Premium Range of Ropanyl Belts for the Food Industry

Flyer PDF - English

Testimonial
 
 


LATEST NEWS

** Ett världsledande företag inom process- och transportband **